Rezultatele financiare aferente exercițiului financiar 2022:

Cheltuielile operaționale au crescut cu 60%, determinate preponderent de creșterea cheltuielilor cu flota auto care a crescut în medie cu 3324 de unități, a cheltuielilor administrative și a cheltuielilor salariale.

Activele totale ale Autonom au crescut cu 52% de la 31.12.2021 până la 31.12.2022, valoarea înregistrată fiind de 1.394.122.861 lei. Cele mai semnificative creșteri s-au înregistrat în rândul flotei auto, a imobilizărilor necorporale, a stocurilor, a creanțelor comerciale și a cheltuielilor înregistrate în avans.

Rezervele de numerar au scăzut 20%, datorită faptului că s-au efectuat investiții din banii încasați din emisiunea de obligațiuni de la finalul anului 2021.

Capitalul propriu a crescut cu 48%, iar profitul reinvestit a fost de 16.444.727 lei.

Datoriile pe termen lung au crescut cu 41%, iar datoriile curente s-au majorat cu 108%.

Nivelul indicatorului EBITDA a înregistrat o valoare de 3.42 în creștere cu 7.54% față de perioada precedentă.

Ca urmare a fuziunii înregistrate cu data de 1 mai 2022, activele preluate de la Premium Leasing au contribuit la veniturile totale ale Autonom Services pentru 8 luni.