Declaraţia conducerii

Conform celor mai bune informaţii disponibile, confirmăm că situaţiile financiare oferă o imagine corectă și conformă cu realitatea privind poziţia financiară a societăţii Autonom Services SA (“Societatea”) la 31 decembrie 2022, performanța financiară și a fluxurilor de numerar pentru perioada de 12 luni încheiată la acea dată, în conformitate cu standardele de contabilitate aplicabile, și că Raportul Anual aferent perioadei 01.01.2022 - 31.12.2022, transmis operatorului pieței de capital - BVB - precum si Autorităţii de Supraveghere Financiară, prezintă în mod corect și complet informaţiile despre Societate.

Mihaela Angela Irimia Președinte Consiliu de Administraţie