Riscuri referitoare la activitatea societăţii și industria în care acesta își desfășoară activitatea

Risc de Preţ si Risc de Lichiditate

Riscul de preţ se concretizează prin faptul că societăţile de leasing și închirieri de autovehicule sunt expuse la potenţiale pierderi din operaţiunile de vânzare a autovehiculelor atunci când preţul de vânzare este mai mic decât valoarea reziduală. Orice modificare a preţurilor de pe piaţa autovehiculelor rulate poate, prin urmare, să aibă un efect negativ asupra veniturilor pe care este capabilă să le genereze Societatea din vânzările de autovehicule rulate.

Riscul de lichiditate este asociat deţinerii de active imobilizate de către societate. Societatea își asumă riscul valorii reziduale al autovehiculelor pe care le exploatează în cadrul serviciului de leasing operaţional și de închiriere pe termen scurt (rent-a-car) și pe care le vinde la sfârșitul contractului de leasing operaţional, respectiv după 24-48 luni de utilizare, de regulă, în cadrul activităţii de închiriere pe termen scurt. Societatea desfășoară aceste operaţiuni de vânzare sistematic pentru o proporţie semnificativă din flota auto aflată în portofoliu, generând astfel profit sau pierdere din aceste activităţi. Cuantumul sumei obţinute din vânzarea unui autovehicul rulat, precum și riscul ca preţul de vânzare al unui autovehicul rulat să fie mai mic decât valoarea sa contabilă la sfârșitul contractului de leasing operaţional sau a perioadei de utilizare, în cazul închirierii pe termen scurt, sunt determinate, în principal, de factori externi.

Risc de Credit

Riscul de credit reprezintă riscul ca debitorii Companiei sa nu își poată onora obligaţiile la termenul de scadență, din cauza deteriorării situaţiei financiare a acestora. Compania gestionează acest risc în principal prin diversificarea liniilor de business, a clienţilor, a gradului de expunere într-o anumită industrie sau o anumită zonă geografică. În plus, fluxurile financiare și situaţiile încasărilor și plăţilor pentru fiecare partener sunt monitorizate și controlate permanent menţinând-se o legătură reală cu aceștia.

Risc de cash-flow

Societatea are nevoie de un volum semnificativ de numerar pentru serviciul datoriei sale și pentru a efectua cheltuielile de capital planificate, iar capacitatea sa de a genera numerar sau de a-și refinanţa datoria depinde de mulţi factori independenţi de controlul său. Societatea împrumută anual sume considerabile, în acord cu dezvoltarea operaţiunilor sale, prin leasing financiar, credit bancar și facilitaţi de credit pe termen scurt pentru a finanţa achiziţiile de noi mașini. Pentru a gestiona riscurile, compania a implementat un management financiar prudent pentru a avea rezerve importante de lichidităţi, care vor asigura un capital de lucru suficient chiar și în scenariul încasărilor întârziate sau diminuate pe o perioadă îndelungată de timp.

Societatea este expusă riscurilor aferente fluctuaţiilor ratelor dobânzii

Majoritatea contractelor de finanţare ale Societăţii prevăd o rată variabilă a dobânzii, dependentă de EURIBOR sau ROBOR. Prin urmare, Societatea este expusă riscului majorării acestor rate ale dobânzii pe durata contractelor de finanţare, ceea ce ar putea determina plata unei dobânzi mai mari și ar putea avea un efect negativ semnificativ asupra activităţii, situaţiei financiare și rezultatelor operaţiunilor Societăţii.

Riscul legat de evenimente extraordinare

Pandemia de COVID19 și războiul din Ucraina sunt doi factori disruptivi care au (re)modelat mediul economic local și internațional, dar cărora puțini le dădeau șanse să devină parte din realitatea actuală. Investitorii sunt încurajați să ia în considerare faptul că astfel de evenimente pot avea un impact negativ asupra activității companiei.

În ceea ce privește pandemia de COVID19, restricțiile de circulație au fost complet ridicate în 2022, însă riscul apariției unor noi focare este încă prezent. Pentru prevenție, Autonom a menținut minimele cerințe de prevenția a răspândirii infecțiilor respiratorii conform recomandărilor legale în vigoare.

Adaptarea rapidă la noua realitate, care a contribuit la diminuarea efectului negativ al pandemiei și a războiului asupra activității Autonom, a pregătit deja conducerea pentru un răspuns adecvat în astfel de situații.

Activitatea Societăţii poate fi influenţată de o evoluţie negativă a condiţiilor economice

Dinamica afacerilor și a profitabilităţii Societăţii este sensibilă la condiţiile generale ale mediului economic din România, iar o încetinire sau recesiune a economiei locale s-ar reflecta în mod negativ în ceea ce privește marea majoritate a parametrilor operaţionali.

Riscuri de neconformarea cu legislația:

Ne asigurăm că suntem la curent cu cerințele legislative aplicabile în materie de sănătate și siguranță angajatului, legislația de mediu, legislația privind personalul, legislația financiară, legislația cu privire la operare agenții, controlând în mod corespunzător riscurile la nivelul tuturor operațiunilor noastre. Avem implementate standardele management pe calitate, sănătate și securitate ocupațională și de mediu (ISO 9001, ISO 14001 și ISO 45001). Am stabilit reguli stricte de conformare cu toate reglementările interne și externe relevante, depunând în mod constant toate diligențele pentru minimizarea riscului de neconformare. Suntem conștienți de aceste riscuri, însă le gestionăm prin informare constantă cu privire la cerințele legale aplicabile, monitorizarea conformării stricte pe diferite aspecte operaționale ale business-ului și recurgem la instruirea intensivă a angajaților și evaluarea periodică.

Riscuri legate de scăderea turismului și perturbări in funcţionarea industriei de transport aerian

O parte din activitatea Autonom Services, mai specific serviciul de închiriere auto pe termen scurt, este sezonieră și poate fi afectată de evoluţia turismului în România și de restricționarea călătoriilor din alte state către România. În cazul unei stări de urgenţă prelungite sau al instituirii unor restricţii generale asupra traficului aerian din sau în România, linia de afaceri rent-a-car poate fi afectată negativ. Pentru a gestiona acest risc, managementul monitorizează permanent activitatea agenţiilor situate în întreaga ţară, în special a celor situate în aeroporturi, pentru a controla costurile de exploatare legate de activitatea lor.

Societatea ar putea sa nu reușească să vândă autovehiculele rulate la preţurile dorite, ceea ce ar putea determina înregistrarea unor pierderi.

Societatea își asumă riscul valorii reziduale al autovehiculelor pe care le exploatează în cadrul serviciului de leasing operaţional și de închiriere pe termen scurt (rent-a-car) și pe care le vinde la sfârșitul contractului de leasing operaţional.

Activitatea Societății este dependentă de activitatea producătorilor și distribuitorilor de autovehicule

Societatea achiziționează autovehiculele de la un număr de peste 50 de producători și distribuitori de autovehicule., fiind dependentă de furnizarea de modele populare de autovehicule, produse de înaltă calitate, într-un număr suficient pentru menținerea operațiunilor și de achiziționarea acestora în condiții atractive. Nu există nicio asigurare că Societatea va reuși să mențină o relație de lungă durată cu acești producători și distribuitori care să ofere certitudine cu privire la achizițiile viitoare de autovehicule ale Societății, fiind posibil ca Societatea să aibă dificultăți în a înlocui acești producători și distribuitori cu alți furnizori care să livreze autovehiculele necesare pentru activitatea Societății în aceleași condiții favorabile.

Deficitul global de semiconductori și cipuri ar putea conduce la întârzieri în livrarea autovehiculelor de către producători sau distribuitori

Pandemia COVID-19 a generat un deficit global care este anticipat că va continua în industria semiconductorilor și cipurilor și, prin urmare, pe lanțul de producție și distribuție al autovehiculelor. Este posibil ca producătorii și distribuitorii Societății să aibă întârzieri semnificative în livrarea autovehiculelor comandate de Societate. Prin urmare, Societatea se poate confrunta cu o capacitate scăzută de a-și reînnoi flota la termenele prevăzute în contractele încheiate cu partenerii săi și la un nivel corespunzător cu evoluția cererii. Orice limitare a posibilității Societății de a-și reînnoi flota poate conduce la creșterea duratei de operare a autovehiculelor și la o scădere a nivelului de satisfacție al clienților privitor la conformitatea autovehiculelor cu așteptările. În același timp, o durată de operare prelungită a autovehiculelor poate avea un impact negativ asupra prețului de vânzare second-hand al autovehiculelor respective.

Riscuri legate de mediu

Preocupările de sustenabilitate și performanțele aferente au constituit un fundament puternic pentru o implementare rapidă a unui proces de gestionare corectă a riscurilor climatice. Autonom și-a asumat și îndeplinit, în acest sens declarația din RS2021 conform căreia a anunțat că începe procesul de aliniere la TCFD (Task Force on Climate-related Financial Disclosures).

Plecând de la specificul activităților noastre și luând în considerare situația de piață, a reglementărilor și tendințelor din domeniul în care activăm, am identificat 13 riscuri și 1 oportunitate de tranziție, care au rezultat din modul în care schimbările climatice influențează societatea de astăzi, cum ar fi prin dezvoltarea de noi reglementări pentru a combate schimbările climatice, adaptarea/lipsa tehnologiei pentru a face față noilor cerințe tehnice rezultate din adaptarea la schimbările climatice, modificarea dinamicii pieței, schimbarea intereselor consumatorilor, dezvoltarea unor noi valori reputaționale pentru companii.

Utilizând baze de date și platforme recunoscute pentru modelarea evoluției parametrilor climatici, am identificat două categorii de riscuri climatice care au un efect direct asupra activității noastre: acute (se manifestă pe termen scurt și sunt în general reprezentate de fenomenele climatice extreme) și cronice (se manifestă pe termen lung și sunt în general reprezentate de schimbări ale parametrilor climatici principali).

De asemenea, după identificarea riscurilor și oportunităților și analizarea impacturilor potențiale, am realizat și o serie de evaluări cantitative pentru a putea formula metode de răspuns adecvate. Pentru acestea s-au utilizat platforme internaționale specializate în proiecții climatice în funcție de scenarii. Rezultatele obținute arată o înțelegere mai profundă a riscurilor specifice legate de schimbările climatice și ne-a oferit o hartă a riscurilor climatice și a scenariilor de impact financiar pentru acele riscuri fizice și de tranziție, care ar putea afecta business-ul companiei.

Mai multe detalii despre cum s-a făcut evaluarea și ce răspunsuri au fost formulate pentru a adresa riscurile climatice pot fi găsite în cel de-al doilea Raport de sustenabilitate, disponibil aici