Analiza rezultatelor financiare

Rezultatele anului 2022 indică cel mai bun an de până acum din istoria de 16 ani a Autonom și reprezintă dovada unei strategii sustenabile de creștere pe termen lung. Deși încă într-un context incert și impredictibil generat de accentuarea disfuncționalităților din lanțurile de aprovizionare, conflictul prelungit din Ucraina, la care s-au adăugat efectele crizei energetice, scumpirea materiilor prime, creșterea în ritm alert a inflației și criza climatică, în 2022 am înregistrat creșteri pe toate liniile de business și am obținut cel mai mare profit de până acum.

Rezultatele anului 2022 sunt consecinţa modelului robust de afaceri al Autonom, construit să reziste șocurilor externe, dar și a experienţei echipei de management și implicarea tuturor membrilor din echipă. Astfel, veniturile totale ale Autonom în 2022 au fost de 647 milioane lei, în creștere cu 253 milioane lei (64%) față de 2021, iar profitul net a crescut de la 22.4 milioane lei la 57.8 milioane lei (+ 157%).

Am continuat să ne întărim poziția pe piață atât prin creștere organică, în proporție de 80%, cât și creștere prin noi achiziții, cum ar fi cazul Premium Leasing, divizia de leasing operațional a Grupului Țiriac, care a avut un impact de 20% în creșterea cifrei de afaceri.

Astfel, în 2022, activitatea de leasing operațional și-a majorat veniturile cu 58% față de 2021, veniturile din închirieri pe termen scurt au crescut cu 52%, iar veniturile provenite din vânzarea mașinilor rulate a crescut cu 54%, performanță notabilă reprezentând transpunerea în cifre a evenimentelor semnificative de-a lungul anului.

Dinamica veniturilor operaționale în 2022

Veniturile totale ale Autonom în 2022 au crescut cu 64% față de cele din 2021, iar factorii care au influențat creșterea pricipalelor linii de business au fost tratați în capitolul anterior.

Factorii care au influențat creșterea veniturilor principalelor linii de business ale Autonom au fost tratate în capitolul anterior

2022

2021

Evolutie

Venituri din leasing operational

199.852.378

126.237.550

58%

Venituri din servicii aditionale

94.048.178

59.405.906

58%

Venituri din inchirierea autovehiculelor

104.726.869

68.703.939

52%

Venituri din vanzarea autovehiculelor

95.463.103

37.207.159

157%

Venituri din vanzarea autovehiculelor din flota auto si a echipamentelor pentru inchiriere

120.809.517

78.658.071

54%

Alte venituri din exploatare

32.279.105

24.047.926

34%

Total venituri din exploatare

647.179.149

394.260.552

64%

Dinamica cheltuielilor din exploatare și a rezultatului din exploatare în 2022

2022

2021

Evolutie

Cheltuieli cu flota auto

(107.648.738)

(64.955.367)

66%

Costul autovehiculelor vandute

(82.437.347)

(33.292.249)

148%

Costul autovehiculelor vandute din flota auto si a echipamentelor pentru inchiriere

(98.735.295)

(71.815.599)

37%

Cheltuieli cu beneficiile angajatilor

(45.506.114)

(33.393.071)

36%

Cheltuieli administrative

(5.189.707)

(3.596.548)

44%

Amortizarea, deprecierea si pierderea de valoare a flotei auto si a echipamentelor, net

(175.150.654)

(112.425.077)

56%

Amortizarea, deprecierea si pierderea de valoare a altor active imobilizate

(2.700.375)

(2.773.560)

(3%)

Alte cheltuieli de exploatare

(26.004.076)

(16.485.797)

58%

Alte (pierderi) / castiguri – net

(8.225.875)

(4.650.284)

77%

Total cheltuieli de exploatare

(551.598.181)

(343.387.552)

61%

Cheltuielile de exploatare ale Autonom au crescut cu 61% în 2022, față de perioada similară din 2021, generate în principal de creșterea numărului mediu de autovehicule administrate cu 38.37%.

Din totalul cheltuielilor din anul 2022 în valoare de 551.6 milioane lei, ponderea principalelor categorii de costuri a fost după cum urmează:
  • Cheltuieli generate de întreținerea flotei: 20% - cheltuieli pentru reparații, piese, carburant, asigurări, parcare, spălări auto și alte cheltuieli; în creștere cu 66%, în trend cu creșterea în numărul de auto de la sfârșitul perioadelor analizate. Acest tip de cheltuieli reprezintă o provocare în contextul actual de inflație, cu atât mai mult cât chiria oferită în contractele de leasing operațional este fixă, indiferent de condițiile economice. Nivelul lor este o reflexie directă a excelenței operaționale în care am optimizat fluxurile.
  • Cheltuieli cu personalul: 8%, în creștere cu 36% față de anul precedent, determinate de creșterea personalului cu 28% și a creșterii salariilor. Odată cu creșterea business-ului așteptarea firească este să scadă costurile salariale ca și procent, pe măsură ce veniturile cresc. Având în vedere importanța pe care o acordăm resursei umane am ales să creștem și partea de cost a salariilor, odată cu creșterea businessului.
  • Cheltuieli cu amortizarea, deprecierea si pierderea de valoare a flotei auto și a echipamentelor – au reprezentat 32% din total cheltuieli, în creștere cu 56%, urmând același trend ca și flota auto.
  • Unul dintre factorii care au afectat dinamica profitabilității din exploatare se referă la valorile consemnate în cadrul poziției „Alte pierderi/câștiguri net” care include provizioanele pentru deprecierea creanțelor comerciale. Astfel, în 2022 s-a înregistrat un efect de depreciere a creanțelor în cuantum de 8.25 milioane lei, față de 4.65 milioane lei. Fluctuațiile se datorează, în cea mai mare parte, unor situații specifice (de ex. încasări improbabile pentru creanțe anterior identificate cu risc de neîncasare sau clienți pentru care s-au identificat în perioada analizată aspecte care au condus la înregistrarea de ajustări suplimentare) și care au afectat diferitele categorii de creanțe, inclusiv provizionarea integrală a creanțelor existente la Euroins.

Profitul net în 2022

Cuantumul profitului net obținut în 2022 a fost de 57.8 milioane lei, în creștere cu 157% față de 2021. Acest rezultat se datorează maximizării veniturilor prin optimizarea utilizării resurselor disponibile, dar și prin creșterea bazei de clienți și a tarifelor percepute.

2022

2021

Evolutie

Profit operațional

95.580.968

50.872.999

88%

Cheltuieli financiare

(35.438.580)

(25.108.036)

41%

Venituri financiare

2.714.656

1.665.616

63%

Alte venituri

2.759.024

-

Profit înainte de impozitare

65.616.068

27.430.580

139%

Cheltuieli cu impozitul pe profit

(7.823.924)

(4.941.208)

58%

Profitul net al exercitiului financiar

57.792.144

22.489.372

157%

Elemente privind dinamica activelor, datoriilor și a capitalului propriu în 2022

Active

2022

2021

Evolutie

Active imobilizate

1.130.865.246

672.280.828

68%

Imobilizări necorporale

2.660.641

155.204

1.614%

Flota auto și echipamente pentru închiriere

597.827.538

278.145.403

115%

Dreptul de utilizare a activelor

479.843.727

373.235.389

29%

Alte imobilizari corporale

11.653.069

2.450.245

376%

Investiții imobilizări

2.099.924

2.104.198

0%

Investiții în instrumente de capitaluri proprii

-

423.586

-

Creanțe comerciale

535.532

443.281

21%

Împrumuturi acordate părților afiliate

36.244.814

15.323.521

137%

Active circulante

263.257.616

242.204.603

9%

Stocuri

29.918.953

4.147.256

621%

Creanțe comerciale

58.112.605

24.348.005

139%

Alte creanțe si active circulante

12.947.028

12.754.218

2%

Cheltuieli înregistrate în avans

2.057.508

714.941

188%

Numerar și echivalente de numerar

160.221.521

200.240.184

(20%)

Total active

1.394.122.861

914.485.431

52%

Capital propriu și datorii

2022

2021

Evolutie

Capital propriu

Capital subscris

20.000.000

20.000.000

0%

Alte rezerve de capital

44.831.048

28.206.321

59%

Rezultat reportat

122.519.704

81.172.289

51%

Total capital propriu

187.350.752

129.378.610

45%

Datorii pe termen lung

902.632.663

634.902.324

42%

Credite și împrumuturi purtătoare de dobânzi

231.069.016

45.353.138

409%

Obligațiuni

334.582.598

334.028.717

0%

Datorii din leasing

296.540.294

227.527.655

30%

Datorii comerciale și alte datorii

5.955.733

4.173.800

43%

Venituri înregistrate în avans

15.059.722

10.757.817

40%

Datorii privind impozitul amânat

19.425.299

13.031.196

49%

Datorii curente

304.139.447

150.204.499

102%

Credite și împrumuturi purtătoare de dobânzi

110.351.267

28.728.746

284%

Datorii din leasing

133.181.152

92.313.731

44%

Datorii comerciale și alte datorii

41.864.567

22.022.414

90%

Provizioane

582.863

548.443

6%

Venituri înregistrate în avans

18.159.598

6.591.165

176%

Total datorii

1.206.772.109

785.106.823

54%

Total capital propriu și datorii

1.394.122.861

914.485.431

52%

Principalele active ale Autonom Services sunt reprezentate de flota operată, cele două poziții bilanțiere care contorizează dinamica acestor active utilizate în activitățile de leasing operațional și rent-a-car fiind „Flota auto și echipamente pentru închiriere“ și „Drepturi de utilizare a activelor“, prima poziție reflectând autovehiculele achiziționate din cash-flow-ul operațional, credit bancar, emisiune de obligațiuni, iar cea de-a doua reflectând autovehiculele achiziționate în leasing financiar.

Astfel, valoarea cumulată a celor două poziții a avansat la 31 decembrie 2022 cu 66%, față de 31 decembrie 2021, ceea ce reflectă dinamica de creștere a flotei operate de Autonom Services pe ambele activități ale afacerii.

În 2022, în flota Autonom au fost adăugate 6329 de mașini, inclusiv prin achiziția Premium Leasing, reprezentând o creștere de 41.43% a flotei totale.

Poziția de numerar și de echivalente de numerar la un nivel de 60.2 milioane lei la 31 decembrie 2022 arată poziția financiară solidă pe care Autonom o are. Scăderea cu 20% (-40 milioane lei) față de nivelul din 2021 este justificată de investițiile realizate de companie pentru achizițiile de active. Autonom a deblocat procesele de achiziții de autovehicule în numerar, pentru a capitaliza oportunitățile generate de creșterea în 2022 a cererii sustenabile de servicii de închiriere pe termen scurt și lung pe nișele de piață vizate prin modelul de afaceri rafinat sistematic de echipa Autonom de-a lungul anilor.

Totodată, Autonom a atras resurse financiare importante printr-o finanțare primită de la Banca Europeană de Investiții, în valoare de 15 milioane de euro.

În ceea ce privește modalitatea de finanțare a flotei prin instrumente de datorie, la 31 decembrie 2022, Autonom a ales un echilibru între datoriile financiare pe termen scurt și lung astfel: obligațiuni corporative (30%), leasingul financiar (39%) și credit bancar (31%).

Din punctul de vedere al dinamicii, cuantumul datoriilor financiare ale Autonom Services la 31 decembrie 2022 era de 1.106 milioane lei, față de 728 milioane lei la sfârșitul anului trecut și în creștere cu 52%, în trend cu dinamica de creștere a flotei auto.

O altă sursă importantă de finanțare o reprezintă capitalurile proprii care au crescut cu 45% față de anul anterior, ajungând la un cuantum de 187 milioane lei de la 129 milioane lei. Pentru a asigura o creștere sustenabilă a businessului Autonom a decis să nu acorde dividente.

Un alt aspect important îl reprezintă îndeplinirea indicatorilor financiari agreați cu investitorilor. Provocarea în 2022 a fost integrarea Premium Leasing, care a reprezentat încorporarea pe partea de rezultate a 8 luni de EBITDA, în condiția în care creditele au fost recunoscute în integralitate.

Creșterea prețurilor de achiziție și întârzierile mașinilor noi, ne-au determinat să construim stocuri de mașini, pentru a putea fi prompți în acomodarea nevoilor de mobilitate ale clienților noștri.

De aceea, ieșiri semnificative de numerar au fost redirecționate spre achiziția de autoturisme, iar valoarea rezervelor de numerar la finalul anului 2022 era de 160.2 milioane lei, în scădere cu 20% față de 2021.

Elemente privind dinamica activelor, datoriilor și a capitalului propriu în 2022