Evoluția flotei Autonom Services

La sfârșitul anului 2022, Autonom opera o flotă totală de 13.680 autovehicule, în creștere cu 41.43%, față de finalul anului 2021 și cu 58.04% față de 31 decembrie 2020.

La nivelul flotei totale a Autonom Services SA se observă o creștere a numărului de mașini hibride și electrice, cu o amprentă redusă de carbon, remarcându-se progresul realizat pentru îndeplinirea angajamentului făcut de Autonom pentru reducerea cu 25% a emisiilor de carbon ale flotei operaționale până în 2025, și cu 50% până în 2030.

Principala prioritate pentru Autonom în 2023 este accelerarea creșterii ponderii de mașini electrice și hibride în flota totală Autonom, pentru a compensa impactul adăugării celor 2600 de mașini din flota Premium Leasing în structura căreia predomină mașinile cu motoare cu combustie internă.

Evoluția flotei la 31 decembrie 2022, respectiv 31 decembrie 2021

la 31 decembrie

2022

2021

Număr total autovehicule flota auto

13.680

9.672

Dinamica anuală număr autovehicule flota auto

41,43%

11,74%

Intrări autovehicule noi în flotă

6.329

2.776

Ieșiri autovehicule rulate din flotă

2.321

1.760

Pondere flotă auto activitate leasing operațional în total flotă

79,78%

74,78%

Pondere flotă activitate rent-a-car în total flotă

20,22%

25,22%

Motorizare flotă

2022

2021

Motorină

46%

60%

Benzină

41%

34%

Hibrid

11%

4%

Electric

2%

2%