Managementul riscului

 • Autonom Services acordă o atenţie deosebită modalităţii de selecţie și monitorizării clienţilor pentru serviciile de leasing operaţional;
 • Gestionarea procesului de luare a deciziei de finanţare a clienţilor și monitorizarea comportamentului de plată a acestora este realizată de Departamentul Financiar și Risc;
 • Autonom Services a beneficiat în 2017 de asistenţă din partea BERD pentru rafinarea politicii sale de risc comercial;
 • Metodologie de tip scoring pentru încadrarea în categoria de risc, în funcţie de care se stabilesc condiţiile de finanţare și garanţiile solicitate;
 • Clienţii sunt clasificaţi în patru categorii: risc foarte scăzut (blue-chip), regular cu risc scăzut, regular cu risc mediu, risc ridicat (nefinanţabil);
 • Analiza de risc include analiza informaţiilor financiare, precum și elemente specifice precum experienţa managementului, istoricul juridic al asociaţilor și administratorilor, vechimea clientului în prestarea obiectului său de activitate, verificare în CIP, verificare existenţă datorii la stat, verificare dosare pe rol în calitate de debitor etc.
 • În cazul clienţilor care nu sunt încadraţi în categoria blue-chip, Autonom Services se asigură în privinţa efectuării în termen a plăţilor prin solicitarea unor garanţii personale administratorilor și asociaţilor prin intermediul unor bilete la ordin avalizate în nume personal de aceștia;
 • Societatea descurajează depășirea termenelor de plată prin perceperea unor penalităţi mari de întârziere (până la 1%/zi după depășirea termenului scadent);
 • Granularitate ridicată clientelă (flota medie/client ~ 5 autovehicule, pondere top 10 clienţi mai mică de 30% în total cifra de afaceri leasing operaţional și rent-a-car in 2022);
 • În maxim 2 luni de întârziere de la plata rata de leasing scadentă, Autonom Services reintră în posesia autovehiculelor;
 • Autonom Services decide între vânzarea sau utilizarea autovehiculelor întoarse anticipat din contractele de leasing operaţional în cadrul serviciilor rent-a-car, mai ales dacă evenimentul a intervenit în prima parte de derulare a contractului;
 • Complementaritatea liniilor de business prin prisma flexibilităţii mutării activelor între cele două categorii de servicii, reprezintă un avantaj competitiv major pentru Autonom din perspectiva managementului riscului.