AUT26E - Obligațiuni Autonom Services 2026

Obligaţiunile corporative Autonom Services S.A. în valoare de 48 de milioane de euro au fost admise la tranzacţionare pe Piaţa Principală a Bursei de Valori București, segmentul obligaţiuni, în data de 8.12.2021 și se tranzacţionează sub simbolul AUT26E.

Obligaţiunile au o valoare nominală de 10.000 euro, scadenţă de cinci ani și o dobândă fixă de 4,11%, plătibilă anual, ajustabilă potrivit mecanismului de step up cu 0,30 puncte procentuale pe an în cazul neîndeplinirii obiectivelor de performanță în sustenabilitate detaliate în PROSPECT.

Emisiunea de obligațiuni corporative AUT26E a primit din partea Fitch Ratings a ratingului de credit negarantat de rang prioritar „B(EXP)/RR5”, atribuit pentru întregul program de emisiune de obligațiuni propus de Autonom.