AUT24E - Obligațiuni Autonom Services 2024

Obligaţiunile corporative Autonom Services S.A. în valoare de 20 de milioane de euro au fost admise la tranzacţionare pe Piaţa Principală a Bursei de Valori București, segmentul obligaţiuni, în data de 4.12.2020 și se tranzacţionează sub simbolul AUT24E. Obligaţiunile au o valoare nominală de 1.000 euro, scadenţă de cinci ani și o dobândă fixă de 4,45%, p.a. plătibilă anual. În urma plasamentului privat, emisiunea de obligaţiuni AUT24E a avut o structură echilibrată a subscriitorilor, aceștia fiind atât investitori instituţionali cât și investitori individuali.

În S1 2020, Dan Ștefan, responsabil cu activităţi de management la Autonom Services, a achiziţionat obligaţiuni AUT24E. Emitentul a raportat tranzacţiile respective în piaţă, în conformitate cu formatul impus de art. 19 MAR din Regulamentul privind abuzul de piaţă.

Data scadenţei emisiunii AUT24E este 12.11.2024, iar a doua plată a cuponului a avut loc în data de 12 noiembrie 2021. Plata dobânzii a fost efectuată către deţinătorii de obligaţiuni AUT24E înregistraţi în Registrul Obligatarilor al Depozitarului Central S.A. la data de referinţă 22 octombrie 2020.

Pe 3 iunie 2021, Fitch Ratings, una dintre top trei agenţii de rating la nivel mondial, a acordat Autonom Services S.A. ratingul IDR (Long-Term Issuer Default Rating) „B+”. Emisiunea de obligaţiuni corporative, care se tranzacţionează sub simbolul AUT24E, a primit un rating separat, „B-”.