Mobilitate sustenabilă – direcții strategice pentru 2025

Încă de la începuturile companiei, viziunea Autonom a fost să fie un model de business autentic și să aibă un impact pozitiv în societate și în mediu. Implicarea în comunitățile din care facem parte prin sprijinirea educației este o parte integrantă din cultura noastră organizațională.

În cei 10 ani de activitate ai Fundației Autonom, prin care dezvoltăm proiecte educaționale și de mediu, am reușit să ne implicăm în peste 840 de proiecte, în comunitățile din care facem parte. Pentru că ne dorim cu toții să contribuim la dezvoltarea educației, echipa noastră de voluntari

este, de fapt, formată din echipa de angajați a grupului Autonom. Doar anul trecut, fundația a derulat 202 proiecte diverse în educație, cu peste 300 de voluntari autonomi și 4.500 de beneficiari în peste 88 de localități. În plus, programul nostru pilot, Devino AutonOm, dezvoltat de fundație, a ajuns la numeroase școli și copii, cu peste 473 de voluntari implicați, care au ținut workshop-uri în școli și licee din toată țara.

În 2021, am dezvoltat și am publicat Strategia noastră de Sustenabilitate pentru următorii ani, în care componenta de mediu reprezintă o direcție importantă pentru acțiunile și deciziile noastre.

Direcțiile Strategice de Sustenabilitate ale Autonom Services

Strategia de Sustenabilitate a Autonom este aliniată cu matricea de performanță a culturii organizaționale și cu principiile de mediu, sociale și de guvernanță (ESG). Aceasta este construită în jurul a trei piloni: „mediul înconjurător”, „oameni și comunitate” și „afacere și guvernanță sustenabile

În ceea ce privește mediul înconjurător, atenția noastră se îndreaptă spre consumul responsabil al resurselor necesare desfășurării activităților noastre. Necesitatea acestui lucru este confirmată de faptul ca emisiile generate de flota operațională (leasing operațional și rent a car), calculate prin CCF, deși indirecte pentru Autonom, reprezintă 99% din emisiile totale ale companiei.

Astfel, principala noastră prioritate este reducerea emisiilor de carbon ale flotei operaționale cu 25% până în 2025 și cu 51% până în 2030, în special prin creșterea ponderii de automobile verzi în flota operațională.

Direcțiile Strategice de Sustenabilitate ale Autonom Services

A doua direcție importantă pentru noi o reprezintă oamenii și comunitatea. Încă de la începuturile companiei, dorința noastră a fost să dezvoltăm un cadru în care oamenii pot să evolueze în fiecare zi și să genereze o schimbare pozitivă în comunitățile în care suntem prezenți, prin susținerea educației și prin reducerea impactului pe care îl avem asupra mediul înconjurător. Pentru realizarea proiectelor educaționale, avem în vedere investirea a minimum 2% din profitul net, iar pentru evoluția personală a angajaților, ne propunem un minim de 50 de ore de training anual per angajat.

Nu în ultimul rând, ne dorim să construim un viitor sustenabil alături de partenerii noștri. Prin urmare implicarea tuturor categoriilor de stakeholderi în proiecte comune în zona sustenabilității, satisfacția clienților (măsurată prin NPS) și creșterea numărului de procese digitalizate sunt câteva acțiuni clare în această etapa.

Pornind de la Strategia de Sustenabilitate, în care am definit materialitatea și relevanța aspectelor identificate, principala măsura prevăzută este creșterea ponderii de auto „Green” în flota operațională și promovarea unor autovehicule cât mai prietenoase cu mediul.

Indicatorul ales în monitorizarea emisiilor de carbon la nivel de flotă operațională, aliniat cu Directivele Europene în domeniul transportului, este „WLTP mediu gCO2/km”. Pentru acest indicator am calculat media emisiilor de carbon pentru ultimii 3 ani și ne-am setat ținte pe termen mediu (2025) și pe termen lung (2030).

Obiectiv/target

Definire KPI

Real 2018

Real 2019

Baza 2020

2021

2022

2023

2024

2025

2030

Mediu

Reducerea emisiilor de CO2 generate de flotă cu 25% până în 2025 și cu 51% până în 2030

Media WLTP CO2g/km pentru flotă

149.71

154.14

153.57

144.51

136.48

130.26

124.86

115.13

75.87

Rezultatele aferente ale anului 2022 le puteți descoperi în cel de-al doilea Raport de Sustenabilitate care va fi publicat de către Autonom si va fi disponibil aici: www.autonom.ro/sustenabilitate

Tot aici puteți găsi mai multe informații despre Strategia de Sustenabilitate a Autonom, precum și actualizări ulterioare.

Direcțiile Strategice de Sustenabilitate ale Autonom Services