Alte riscuri

Investitorii ar trebui să ia în considerare faptul că riscurile prezentate anterior sunt cele mai semnificative riscuri de care compania are cunoștinţa la momentul redactării documentului. Totuși, riscurile prezentate în această secţiune nu includ în mod obligatoriu toate acele riscuri asociate activităţii emitentului, iar compania nu poate garanta faptul ca ea cuprinde toate riscurile relevante. Pot exista și alţi factori de risc și incertitudini de care compania nu are cunoștinţă la momentul redactării documentului și care pot modifica în viitor rezultatele efective, condiţiile financiare, performantele și realizările emitentului și pot conduce la o scădere a preţului obligatiunilor companiei. De asemenea, investitorii ar trebui să întreprindă verificări prealabile necesare în vederea întocmirii propriei evaluări a oportunităţii investiţiei.

Nu există litigii și nici nu se preconizează apariţia de litigii legate de protecţia mediului înconjurător.

Pentru o evaluare completă a riscurilor și modul în care Emitentul le gestionează, recomandăm investitorilor să parcurgă secţiunea dedicată din prospectul de listare, disponibilă aici: www.autonom.com/assets/uploads/investitori/Autonom-Service-Prospect-admitere-la-tranzactionare-27.11.2019-VF.pdf, secțiune care nu ar trebui însă tratată ca fiind exhaustivă